Om onduidelijkheden te voorkomen wijst Stals Webdesign ten aanzien van al haar websites u op het volgende:

De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stals Webdesign Het is niet toegestaan om de websites of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stals Webdesign. Deze toestemming is echter niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Stals Webdesign stelt alles in het werk om misbruik van haar site en / of gedeelten daarvan te voorkomen. Stals Webdesign is niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Stals Webdesign worden onderhouden zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze verwijzingen geactiveerd worden, verlaat men een van de website van Stals Webdesign. Stals Webdesign is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, en kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stals Webdesign worden onderhouden wordt afgewezen.

De informatie op de websites van Stals Webdesign worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stals Webdesign.

Stals Webdesign kan er niet voor instaan dat de informatie op de websites van Stals Webdesign geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborging ten aanzien van haar geschiktheid en deugdelijkheid of voor een bepaald doel.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van Stals Webdesign, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites van Stals Webdesign te kunnen raadplegen. Stals Webdesign is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. In de webshop gekochte producten kunnen niet worden geruild. Productprijzen mogen zonder aankondiging gewijgigd worden en zijn onder voorbehoud van typefouten.